Trần Thu Trang - 12A
ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA
I. Khái niệm và công dụng
- Khái niệm: Động cơ xoay chiều ba pha có tốc độ quay của roto (n) nhỏ hơn tốc độ quay (n1) của từ trường dòng điện cấp cho động cơ được gọi là động cơ không đồng bộ ba pha.
- Công dụng: Được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp, nông nghiệp và đời sống... (vì có cấu tạo đơn giản, kích thước nhỏ gọn, vận hành đơn giản).

II. Cấu tạo
- Gồm 2 bộ phận chính là stato và rôto;
- Ngoài ra còn có vỏ máy, nắp máy...

images.jpg

1. Stato (phần tĩnh)
- Gồm lõi thép và dây quấn:stato(2).jpg
a. Lõi thép: gồm các lõi thép kĩ thuật điện ghép lại thành hình trụ, mặt trong có rãnh dây quấn
b. Dây quấn: Dây quấn stato động cơ không đồng bộ ba pha là dây đồng được phủ sơn cách điện, gồm ba pha dây quấn AX, BY và CZ đặt trong các rãnh stato theo một quy luật nhất định. Sáu đầu dây của ba pha dây quấn được nối ra ngoài hộp đấu dây (đặt ở vỏ của động cơ) để nhận điện vào.
Capture.PNG

2. Roto (phần quay)
a. Lõi thép: làm bằng các lá thép kĩ thuật điện, mặt ngoài xẻ rãnh, ở giữa có lỗ để lắp trục, ghép lại thành hình trụ.
b. Dây quấn: có 2 kiểu:
- Dây quấn kiểu roto lồng sóc
- Dây quấn kiểu roto dây quấn
Capture2.PNG
III. Nguyên lí làm việc
Khi cho dòng ba pha vào ba dây quấn stato của động cơ, trog stato sẽ có từ trường quay. Từ trường quay này quét qua các dây quấn của roto, làm xuất hiện các suất điện động và dòng điện cảm ứng. Lực tương tác điện từ giữa từ trường quay và các dòng điện cảm ứng này tạo ra momen quay tác động lên roto, kéo roto quay theo chiều quay của từ trường với tốc độ n < n1 (n1 là tốc độ của từ trường quay)

Capture3.PNG

IV. Cách đấu dây
Các đầu dây quấn ba pha của stato được đưa ra hộp đấu dây đặt ở vỏ động cơ
dau_day.PNG

Tùy thuộc vào điện áp của lưới điện và cấu tạo của động cơ mà chọn cách dấu dây sao cho phù hợp
Để đổi chiều quay của động cơ, người ta đảo hai pha bất kì cho nhau. Ví dụ: giữ nguyên pha A, đảo pha B cho pha C